Krogen med anor långt tillbaka i tiden


Anderslövs krog ska enligt uppgift ha anor från slutet av 1500-talet. Under denna tid kallades den för ”Anderslevs kirkekrou” och ägaren var Oluff Kroumann. I källorna kan man även se att Anderslöv och landsvägen kom att ha en viss betydelse. Jacob Owesen var ridfogde och förmodligen Gästgivargårdens ägare på 1640-talet.

 När Skåne blev svenskt efter freden i Roskilde var det väldigt viktigt att ha bra vägar och många gästgiverier för att kunna bibehålla kontrollen över provinsen.

På 1630-talet färdades man med häst och vagn vilket innebar att resorna kunde ta flera dagar eftersom man färdades i en hastighet på 2-3 km/h. Därför var Anderslövs Krog väldigt bra placerad. Den låg längs med landsvägen som idag heter 101:an. Denna väg går från Ystad till Malmö och detta var två av regionens större städer.

Eftersom en resa mellan dem kunde ta upp till ett dygn var säkra och bekväma rastställen av största vikt. Så Anderslöv låg mitt emellan dessa storstäder och gav resande ett bra ställe att sova och äta på.

Anderslövs gästgivargård byggdes klart 1812.

Dess byggherre och förmodade ägare bör vara M.L. Rydeberg. Gästgivargårdens stallbyggnader revs 1932. En annan stallbyggnad låg där Anderslövs Museum ligger idag.

Gästgivargårdens servering var indelad i tre sektioner: huvudbyggnaden, västra och östra flygeln. I huvudbyggnaden serverades ståndspersoner, i östra flygeln ”gemensamma sällskap” och i den västra flygeln serverades vanliga åboar, zigenare och tattare.

Den östra flygeln kallades för det mesta ”Susendusen” och här ska man troligen även ha haft köket.

Gästgivargården var en ganska stor gård som utgjorde en stor del av Anderslöv. Här fanns även tinget där man dömde brottslingar till olika straff. Anledningen till att tinget hade placerats i Anderslöv var att det var den mest centralt belägna orten för de omkringliggande orterna.

Men det var inte bara en plats att äta och döma folk på. Man hade även ett häradshäkte vid namn ”Finkan”. Finkan bestod av två celler och ett rum för fångvaktaren och under 1700-talet var det inte ovanligt att man placerade 8-10 personer i samma cell. Man ska dock även ha haft olika typiska straffmetoder i Anderslöv under denna tid. Man hade ”Gabestocken”, väktarsaxen och halsjärn, fot- och handbojor. 

Läs hela Gästivaregårdens historia nedan.